Saliv

Drug-Screen salivtest är ett exakt och tillförlitligt screeningtest. Salivtestet är baserat på den senaste immunologiska detektionstekniken för att upptäcka droger och deras metaboliter. Fördelen med att använda sig av salivtest är att de är mindre påträngande samt att förfalskning av testet är näst intill omöjligt. Drug-Screen salivtest används av polis, tull, läkare och specialiserade kliniker.

8 artiklar

Rutnät  Lista 

8 artiklar

Rutnät  Lista