Saliva

Salivanalys är en alternativ eller ytterligare möjlighet för kriminalteknisk drogtestning, som blir allt mer populär. Detta beror på den enkla, icke-ickeinvasiva och lättkontrollerade provtagningen.

Användningsområde för salivtest

•arbetsmedicin

•salivinsamling på gatan (Polisen)

•smärtterapi

•drogtestning på skolor

•försäkringstillfällen

Fördelar salivtest

•snabb, enkel, lätt översebar, icke-invasiv provtagning

•bevis på om patienten "står under inflytande" av droger

•droger och deras biprodukter kan påvisas

•detektion i upp till tre dagar

•manipulation av prov nästan omöjlig

•provtagning är möjlig överallt

Det finns inga produkter som matchar urvalet

Denna kategori håller på att bli uppdaterad.
Var vänlig och återkom senare