Hair

Hår är ett viktigt provmaterial för fastställande av missbruk av substanser. Detta beror på att alla främmande ämnen, oavsett intag, är inbäddade och återfinns i hårets struktur under en längre tid. Provmaterial: I princip alla typer av hår (huvud-, kropps-, bröst-, och könshår) är lämpliga för analys av missbruk. Vanligtvis används dock hår från baksidan av huvudet. Enskilda hårstrån är inte lämpliga för en analys. Kontaminering och manipulering av hårprov: På grund av hårets placering på kroppen, finns risk för kontaminering. Till exempel kan hår från en person som aldrig intagit droger kontamineras av cannabisrök eller kokainpulver. För att undvika potentiellt falska resultat ska man se till att provmaterialet är tvättat en eller ett flertal gånger innan analys. Vid osäkerhet av positivt resultat bör det kontrolleras att senaste tvättväska inte innehållit berusningsmedel. Håranalys av droger Konsumtion av droger kan upptäckas i hår under betydligt längre tid än i urin eller blod. De använda ämnena eller dess nedbrytningsprodukter deponeras i hårrötterna och lagras sedan permanent i hårets matrix. Den exakta tidsramen för upptäckt av ämnet är beroende på hårets längd. Med en genomsnittlig tillväxt på 1 cm per månad kan, till exempel, ett provmaterial på 12 cm hår påvisa användandet av droger under ett års tid.

7 artiklar

Rutnät  Lista 

7 artiklar

Rutnät  Lista