Labratorietjänster

Får du ett oklart resultat med ett snabbtest? Har du ett positivt resultat som du behöver bekräfta? I dessa fall kan det vara nödvändigt att skicka provmaterialet till ett laboratorium för vidare analys. Trafikmedicin / Avhållsamhetsbevis Varje år behöver över 100.000 människor i Tyskland en medicinsk-psykologisk bedömning (MPU) för att återfå sitt körkort. Cirka 75% av dessa människor har förlorat sitt körkort på grund av bilkörning under påverkan av alkohol eller narkotika. För att återfå sin licens måste en individ klara två bedömningar: psykologisk och medicinsk. Ett lämpligt och officiellt erkänt bevis på avhållsamhet från alkohol och droger behövs också.

9 artiklar

Rutnät  Lista 

9 artiklar

Rutnät  Lista