ELISA

För att kunna undersöka praktiskt taget alla , för rättsmedicinska laboratorier relevanta prov, erbjuder vi med våra LUCIO®-Direkt ELISA-test över 40 CE-certifierade analyser för droger och dess metaboliter. Den drastiska sänkningen av detektionsgränser, likväl som den stakt sjunkande positiva graden av undersökta prov kräver en kostnadseffektiv screening med mycket hög känslighet och hög säkerhet gällande gräns-värdena. LUCIO®-Direkt ELISA-test uppfyller alla ovanstående krav och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv möjlighet att analysera proven med ofelbara kromatografiska/masspektrometriska undersökningar. LUCIO®-Direkt ELISA-test är lämpliga för droganalys in nästan alla undersökta medier som t.ex: blod, urin, hår, saliv, vävnad och mekonium. Tack vare analysens konfiguration är endast två steg nödvändiga för genomförande, utan användning av sekundära antikroppar.

Det finns inga produkter som matchar urvalet

Denna kategori håller på att bli uppdaterad.
Var vänlig och återkom senare