EIA

Med vårt LUCIO® homogen enzymimmunoanalys (EIA), har vi 32 CE-certifierade analyser för detektion av droger och deras metaboliter i urin eller saliv. LUCIO® Drog EIA Saliv För detektion av olika droger i saliv erbjuder vi LUCIO® Oral Fluid Drug EIA kit för de 15 mest vanligt förkommande parmetrarna. LUCIO® Drog EIA Urin För droganalys i urin, har vårt utbud av reagenser, kalibratorer och kontroller för detektion av 17 olika analyter. Enligt kraven för rättsmedicinska/toxikologiska laboratorier, erbjuder vi kalibratorer i fyra koncentrationer (låg, cut-off, medel och hög) och ytterligare två kontroller. Utöver detta, finns ett utbud av kalibratorer och kontroller tillgängliga som multi-kalibratorer. EIA Princip: EIA Princip: LUCIO® EIA är homogena enzymimmunoanalysener bestående flytande reagenser. Analysen är baserad på en reaktion där drogen i provet konkurrerar med enzymet glukos-6 fosfat dehydrogenas (G6PDH) om de fasta antalet bindningsställen för den specifika antikroppen. I frånvaro av den fria drogen i provet, är drogen märkt med drogen G6PDH bunden av den specifika antikroppen och enzymaktiviteten hämmas. Denna egenskap skapar en relation mellan koncentrationen av drogen i urinet och enzymaktiviteten. G6PDH aktivitet bestäms genom omvandling av NAD + till NADH spektrofotometriskt vid 340 nm

Det finns inga produkter som matchar urvalet

Denna kategori håller på att bli uppdaterad.
Var vänlig och återkom senare