Tropisk sjukdomar och resemedicin

Tropikmedicin är den disciplin som handlar om kontroll, förebyggande och epidemiologi av sjukdomar som förekommer uteslutande eller huvudsakligen i tropiska och subtropiska klimat eller som har sitt ursprung i dessa reioner.Den medicinska parasitologin behandlar prevention, diagnostik och behandling av parasitsjukdomar. Härtill hör förutom ektoparasiter också maskinfektioner och infektioner orsakade av protozoer.

Artiklar 1 till 12 av totalt 33

Sida:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Rutnät  Lista 

Artiklar 1 till 12 av totalt 33

Sida:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Rutnät  Lista