nal von minden Drug-Screen®

Professionella droganalyser

Hög kvalitetskontroll för droger

Vårt produktsortiment omfattar olika snabbtester: dip tester (teststickor), kassettester (pipettester), integrerade urinbägare, salivtester samt 2 till 12-parameters multitester. Vi erbjuder också tester för olika provmatriser, däribland urin, saliv, blod, serum och plasma. Dessutom erbjuder vi motsvarande teknisk utrustning för att dokumentera alla resultat och ge en utvärdering på ett snabbt och användarvänligt format. Sammanlagt erbjuder vi 28 drogparametrar inklusive metylfenidat, spice, zolpidem samt alkoholmarkören EtG. Om ni är i behov av ett specifikt multitest kan vi skapa ett specialtillverkat test för er!
Är ni i behov av en viss cut-off-nivå, t.ex. ett mycket känsligt TCA-test eller en mycket hög cut-off för THC - kontakta oss! Vi är övertygade om att vi kan erbjuda er den mest lämpliga produkten för era behov. Vårt R & D team utför med glädje önskade justeringar på bara några veckor - utan extra kostnader.
Globalt har vi över 6000 nöjda kunder i mer än 40 länder från olika verksamheter inom medicin, brottsbekämpning, tull, universitet, laboratorier och sjukhus. Detta vittnar om hög kvalitet, tillförlitlighet och enastående service.

Current drug parameters