Privacy Policy

We take the protection of data privacy seriously

The protection of your privacy in the processing of personal data is important to us. When you visit our website, our web servers will by default save the IP of your Internet Service Provider, the website from which you visit us, the web pages you visit as well as the date and the duration of your visit. This information is necessary for the technical transmission of the websites and the reliable server operation. A personalised evaluation of these data does not take place.

If you send us data via a contact form, these data will be saved on our servers in the course of the data backup. We will use your data exclusively for the processing of your request. Your data will be treated as strictly confidential. It will not be disclosed to a third party.

 

Responsible party:

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Straße 12

47445 Moers

Deutschland

Tel.: +49 2841 99820-0

E-Mail: info@nal-vonminden.de

 

Personal data

Personal data are data about your person. They include your name, your address and your e-mail address. You do not have to disclose any personal data in order to be able to visit our website. In some cases, we will require your name and address as well as other information in order to be able to offer you the requested service.

The same applies in case that you want to receive information material or if we answer your requests. In these cases, we will always point this out. We will only save the data that you have automatically or voluntarily sent to us.

If you use one of our services, we will usually only collect the data required to offer you our service. We might ask you for additional information which are, however, of a voluntary nature. Whenever we process personal data, we do this so we can offer you our service or to pursue our commercial goals.

 

Automatisk Datalagring

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade serverloggfiler som skickas automatiskt till oss av din webbläsare. Dessa består av:

 • datum och tid för begäran
 • namnet på den begärda filen
 • sida från vilken filen begärdes
 • åtkomststatus (fil överförd, fil inte hittad etc.)
 • webbläsare och operativsystem som används
 • komplett IP-adress för den begärande datorn
 • mängden överförd data

Dessa data kopplas inte ihop med andra datakällor. Bearbetningen genomförs i enlighet med artikel 6, para 1, lit. f GDPR, baserat på vårt legitima intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

För tekniska säkerhetsändamål och speciellt för att skydda vår wepplats mot hackningsförsök så kommer vi att spara dessa data under en kort period. Dessa uppgifter kan inte användas för att dra slutsatser om någon individ. Efter högst sju dagar kommer datan att anonymiseras genom att förkorta IP-adressen till domännivån så att det inte längre är möjligt att koppla dem till en enskild användare. Dessa anonymiserade uppgifter kommer också att behandlas för statistiska ändamål; dessa data kommer inte att jämföras med andra dataset eller överföras till tredje part, inte ens delvis. Endast vår serverstatistik, som vi publicerar vartannat år i vår aktivitetsrapport visar antalet sidvisningar.

 

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi spara information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs från en internetserver till din webbläsare och sparas på din hårddisk. Endast internetprotokolladressen lagras, inga personuppgifter. Informationen som lagras i cookies tillåter oss att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats, vilket gör det lättare för dig. Den rättsliga grunden för användning av cookies är vårt legitima intresse i enlighet med Art. 6, para. 1, lit. f av GDPR.

Of course, you can also visit our websites without cookies. If you don't want that your computer is identified during the next visit, you can also reject the use of cookies by changing the settings in your browser to "Do not accept cookies". Refer to the instructions of your corresponding browser to learn how to proceed. However, if you do not accept cookies, the use of some areas of our website might be restricted.

 

Google Analytics with Anonymisation Function

On our website, we use Google Analytics, a web analysis service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google“. Google-Analytics uses so-called "cookies“, text files that are saved on your computer allowing for an analysis of your visit to the website.

The information provided by these cookies, such as the time, place and frequency of your visit including your IP address, will be sent to Google in the USA and saved at this location.

On our website, we use Google Analytics with the suffix "_gat._anonymizeIp". In this case, Google will already shorten and thus anonymise your IP address within the member states of the European Union or other signatories of the Agreement on the Economic Area.

Google uses this information to evaluate your visit to our website, to create reports for us about the website activities and to render additional services associated with the use of the website and Internet. Where appropriate, Google will also disclose this information to third parties if legally required or if a third party processes these data on behalf of Google.

Google will never link your IP address with other data from Google on its own account. You can prevent the installation of cookies with the corresponding setting of your browser software; however, we would like to point out that in this case you won't be able to make full use of all the functions on our website.

In addition, Google provides a deactivation add-on for the most common browsers which will give you more control over which data Google will collect from the websites you visit. The add-on tells JavaScript (ga.js) from Google Analytics that no information on the website visit may be sent to Google Analytics. However, the deactivation add-on from Google Analytics for browsers does not prevent information from being sent to us or other web analysis services possibly used by us. Click on the following link to get more information on the installation of the browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

If you visit our website using a mobile end device (smartphone or tablet), you must click on this link  instead to prevent tracking by Google Analytics on this website in future. This is also possible as an alternative to the browser add-on mentioned above. By clicking the link, an opt-out cookie will be set in your browser that is only valid for this browser and this domain. If you delete cookies in this browser,  the opt-out cookie will be deleted as well, so you will have to click on the link again.

 

If you have agreed to have your web and app browser history linked to your Google account and that information from your Google account can be used to personalise your data, Google will use your data together with Google Analytics data to create target group lists for remarketing purposes across devices. For this purpose, Google Analytics will first collect your Google-authenticated ID on our website which is then linked to your Google account (thus personal data). Google Analytics will then temporarily link your ID to your Google Analytics data in order to optimise our target groups.

If you don't agree with this, you can stop this by making the corresponding settings in the "My account" area of your Google account.

 

LinkedIn Insight Tag

I vårt onlineerbjudande använder vi marknadsföringsfunktionerna (sk LinkedIn Insight Tag) i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du öppnar en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner, etableras en anslutning till LinkedIn-servrar. LinkedIn meddelas att du har besökt våra webbsidor med din IP-adress. I synnerhet tillåter LinkedIn Insight-taggen att vi analyserar framgången för våra kampanjer inom LinkedIn eller bestämmer målgrupper baserat på användarinteraktion med vårt onlineerbjudande. Om du är registrerad hos LinkedIn är det möjligt för LinkedIn att associera din interaktion med våra onlinetjänster med ditt användarkonto. LinkedIn är certifierat enligt "Privacy Shield-avtalet" och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-Out.

 

Customer account

For every customer who registers accordingly, we set up password-protected direct access to his/her user-related data (customer account) stored with us. Here you can see the data on completed and open orders and on orders that have been sent recently, and manage address data, bank details and the newsletter. You undertake to treat personal access data as confidential and not to make them accessible to unauthorised third parties. We cannot assume liability for the misuse of passwords unless we are responsible for their misuse.
With the “Remember me” function, we would like to make your visit to our website as pleasant as possible. This function means that you can use our services without having to log in again every time. However, for security reasons, you will be required to enter your password again if your personal data should be changed or you wish to place an order, for example. We recommend that you do not use this function if the computer is used by several users. We advise you that the “Remember me” function is not available if you use a setting that automatically deletes the stored cookies after each session.

 

Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps för att visa kartor och ge vägbeskrivningar.

Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Genom att använda Google Maps på vår webbplats godkänner du att Google, dess företrädare eller tredje parter samlar in, behandlar och använder data (båda samlas automatiskt in och skrivs in av dig).

Du hittar användarvillkoren för Google Maps här.

Du hittar användarvillkoren för Google Maps här.

 

Security

We have taken technical and administrative safety precautions to protect your personal data against loss, destruction, manipulation and unauthorised access. All of our employees as well as service providers working for us are obligated to comply with the applicable data protection laws.

Whenever we collect and process personal data, they will be encrypted before their transmission. This means that your data can not be misused by a third party. Our safety precautions are constantly improved and our data protection statements are continuously revised. Please make sure that you have the latest version available.

 

Berörda parters rättigheter

Du har när som helst rätt till information, rättelse, radering eller begränsning av behandling av din lagrade data, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet samt att lämna klagomål i enlighet med kraven enligt dataskyddslagen.

 

Rätt till information:

Du har rätt till att begära information om huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

 

Rätt till rättelse:

Om vi behandlar dina uppgifter och dessa är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst kräva att vi korrigerar eller kompletterar dem.

 

Rätt till radering:

Du kan kräva att vi raderar dina uppgifter om vi behandlar dem olagligt eller om behandlingen oproportionerligt stör dina legitima skyddsintressen. Observera att det kan finnas skäl som förhindrar omedelbar radering, t.ex. när det gäller rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.

Oavsett utövande av din rätt till radering raderar vi dina uppgifter snabbt och fullständigt under förutsättning att det inte finns några relevanta kontraktsenliga eller juridiska krav som hindrar det.

 

Rätt till begränsning av behandling:

Du kan kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (under en period som låter oss verifiera om uppgifterna är korrekta),
 • databehandlingen är olaglig, men du motsätter dig för radering och kräver istället en begränsning av användningen av uppgifterna,
 • vi behöver inte längre uppgifterna för ändamålen men du behöver fortfarande uppgifterna för att fastsälla eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot databehandlingen.

 

Rätt till dataportabilitet:

Du kan kräva att vi gör informationen som du har tillhandahållit oss tillgänglig för dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig part utan störningar från oss, så länge som

 • vi behandlar dessa uppgifter som grundar sig på återkallande samtycke som beviljats av dig eller för att uppfylla ett avtal mellan oss, och
 • behandlingen utförs med automatiska medel.

När det är tekniskt möjligt kan du kräva att vi överför dina uppgifter direkt till en annan ansvarig part.

 

Rätt att invända:

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på ett legitimt intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för databehandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring utan att ange något skäl.

 

Rätt att lämna ett klagomål:

Om du tror att vi behandlar dina uppgifter på ett sätt som strider med den tyska eller europeiska dataskyddsförordningen, vänligen kontakta oss så att vi kan klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din region, den statliga myndigheten för att övervakning av dataskydd.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som nämns ovan, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Vid ovisshet kan vi behöva begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

 

Amendments to this data privacy statement

We reserve the right to change our data privacy statements in case this should become necessary due to new technologies. Please make sure that you have the latest version available. All important changes to this data privacy statement will be disclosed on our website.

In regard to data protection, all interested parties and visitors to our website can contact us at:

 

Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

 

Should our data protection officer not be able to address your concern to your satisfaction, you will have the right to appeal at the regulatory authority responsible in your federal state.