Kvalitet

30 års erfarenhet med en hög variation av nöjda kunder inom olika segment, erfarna leverantörer, framgångsrika innovationer samt ett högt motiverat team garanterar optimal kvalitet samt en god kundservice. Vi fokuserar ständigt på kontinuerlig förbättring i samtliga områden genom att uppfylla vårt ansvar gentemot kunder, leverantörer och anställda.

Med detta i åtanke introducerade vi år 2003 ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 som intygar långsiktigt högkvalitativa prodkter. Sedan dess utvärderas vårt kvalitetledningssystem regelbundet av TÜV Rehinland flr att hålla den höga klass som ISO 9001 och ISO 13485 innebär.

På nal von minden är vi väl medvetna om att kvalitet inte baseras på en rad tillfälligheter och därför utgör den en central roll hos samtliga anställda. Genom regelbunden utbildning av våra anställda kan vi försäkra att företagets uppsatta kvalitetsmål uppmärksammas och efterlevs.

Våra produkter produceras enligt högsta kvalitetsstandard, med kontinuerlig strävan efter ytterligare förbättring och har bevisats uppnå hög användarvänlighet under många år.

Certifikat

Här kan du hitta alla för närvarande giltiga certifikat för nedladdning.