Usługi laboratoryjne

Analiza potwierdzająca Otrzymujesz niejasne wyniki badań przeprowadzonych szybkimi testami? Wywiad medyczny oraz stosowana terapia nie pokrywa się z wynikami testów? W takim wypadku pomocne może być ponowne przeprowadzenie anlizy ilościowej próbki przez immunologiczną kontrolę laboratoryjną lub przez niezależną procedurę taką jak GC/MS, która identyfikuje anality i określa ich ilość. GC/MS dostarcza sprawdzone analizy dla wszystkich głównych grup nielegalnych substancji. Co więcej, analizy potwierdzone laboratoryjnie są istotnym dowodem w kontekście prawnym, również dla wielu instytucji rządowych. Jako przykład można podać Niemcy, gdzie wymagane jest badanie psychologiczne w momencie ubiegania się o ponowne wydanie prawa jazdy. Badania kierowców / Potwierdzenie braku uzależnień Corocznie w Niemczech ponad 100 000 ludzi poddawanych jest badaniom psychologicznym, aby mogli odzyskać prawo jazdy. Ich duża część (około 75%) straciło prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie osoby muszą zostać przebadane przez biegłego psychologa oraz lekarza, którzy muszą stwierdzić, że problem alkoholu czy narkotyków już nie istnieje. Odpowiednim i oficjalnym środkiem sprawdzenia czy osoba ograniczyła spożycie alkoholu i narkotyków lub stała się kompletnym abstynentem jest test na czystość.

9 produkt(ów)

Siatka  Lista 

9 produkt(ów)

Siatka  Lista