EIA

Seria naszych testów immunoenzymatycznych (EIA) obejmuje 32 certyfikowane znakiem CE testy do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w moczu lub w ślinie. Specjalnie do wykrywania różnych parametrów narkotykowych w ślinie oferujemy zestawy LUCIO®-EIA Oral Fluid. Nasz asortyment do analizy narkotykowej próbek moczu obejmuje odczynniki oraz kalibratory do wykrywania 17 różnych analitów. Odpowiadając na zapotrzebowania laboratoriów sądowych i toksykologicznych, oferujemy kalibratory w czterech różnych stopniach koncentracji (low, cut-off, intermediate oraz high) jak również dodatkowe kontrole. Z tego powodu niektóre z naszych kalibratorów i kontroli są dostępne jako mulikalibratory. Testy LUCIO®-EIA są homogenicznymi testami immunoenzymatycznymi gotowymi do użytku, płynnymi odczynnikami. Badanie bazuje na reakcji konkurencyjnej między narkotykiem w próbce oraz jednym z narkotyków oznaczonych enzymem dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6PDH) o stałą liczbę miejsc wiązania specyficznego przeciwciała. W sytuacji braku wolnego narkotyku w próbce oznaczona G6PDH jest wiązana przez specyficzne przeciwciało i aktywność enzymu jest hamowana. Za pomocą tej cechy otrzymuje się relację między koncentracją narkotyku w moczui aktywnością enzymu. Aktywność G6PDH jest określana fotometrycznie przy długości fali 340 nm przez przemianę z NAD+ w NADH. Zestawy testowe LUCIO®-Drogen EIA znajdują zastosowanie w powszechnie stosowanych automatach laboratoryjnych. Chętnie wesprzemy Państwa w planowaniu automatyzacji, podczas technicznego wdrażania jak również przy ocenianiu i przygotowywaniu protokołów analizy dla naszych testów EIA. Firma nal von minden GmbH oferuje Państwu protokoły aplikacyjne do następujących analizatorów laboratoryjnych: Aeroset, Beckmann Synchron CX, Cobas, Dade Behring Dimension Xpand, Eurolyser, Hitachi, Olympus, Merck, Monarch. Odczynniki są gotowe do użycia. Żadne dalsze przygotowanie nie jest konieczne. Wszystkie odczynniki testowe muszą być po użyciu ponownie zamknięte i przechowywane w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.

Ta kategoria jest aktualnie aktualizowana.
Odwiedź tę witrynę ponownie w późniejszym terminie.