Struktura firmy

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Str. 12
47445 Moers
Niemcy

Tel.: +49 (2841) 99820-0
Fax: +49 (2841) 99820-1
E-Mail: info@nal-vonminden.de

Dyrektor Generalny:

Lukas Eder

Sąd Rejestrowy

Amtsgericht Kleve
Numer rejestracyjny: HRB 5679

NIP zgodny z Ustawą o podatku VAT (DE).

DE 189016086

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość oferty on-line

Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość utworzonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi, odnoszących się do szkód materialnych lub wartości ideowych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie bądź niewykorzystanie przedstawionych informacji, względnie przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są z zasady wyłączone, o ile ze strony autora nie leży udowodniona zamierzona lub poważna nieumyślna wina.         

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub publikowania okresowo lub ostatecznie części stron lub całkowitej oferty bez uprzedniej zapowiedzi.         

Przekierowania i linki

W przypadku bezpośredniego lub niebezpośredniego przekierowania na "obce" strony ("hiperlinki"), które pozostają poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności weszłoby w życie tylko wyłącznie w przypadku, w którym autor, który posiada wiedzę i byłoby dla niego technicznie możliwe i uzasadnione, wykorzystanie w przypadku bezprawnego uniemożliwienia korzystania z zawartości. Autor wyraża przez to jednoznacznie, że w czasie umieszczenia linków nie były mu znane żadne nielegalne zawartości do odsyłanych stron.   

Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły układ, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Z tego powodu dystansuje się on jednoznacznie od wszystkich zawartości wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu hiperlinków. To stwierdzenie obowiązuje wszystko w zakresie wspólnie osadzonych linków oferty internetowej i przekierowań jak również obcych wpisów, w których w sporządzonych przez autora księgach wpisowych, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, możliwe są zewnętrzne wpisy.              

Za nielegalne, błędne i niekompletne zawartości oraz w szczególności za szkody, które powstają z użycia bądź nieużycia przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi oferent strony, na którą nastąpiło przekierowanie, a nie ten, który poprzez linki tylko przekierowuje na dane treści.     

Prawa autorskie i prawa używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się uczynić wszystko, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, aby wykorzystywać wykonane przez siebie zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty bądź odwoływać się do wolnych od licencji grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.   

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej bądź chronione przez strony trzecie marki i znaki firmowe podlegają nieograniczenie każdorazowo regulacjom obowiązującego prawa użytkowania znaków zastrzeżonych i prawu posiadania każdorazowo zarejestrowanego właściciela.   

Tylko na podstawie samej nazwy nie można wyciągnąć wniosków, że znaki firmowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! 

Ochrona danych

Ponieważ w zakresie oferty internetowej istnieje możliwość podawania danych personalnych lub biznesowych (adresy mailowe, nazwiska, adresy), wyjawienie tych danych następuje ze strony użytkownika na jenoznacznie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i wykonalne - zezwolone także bez podawania takich danych, względnie po podaniu danych anonimowych lub pseudonimu.  

Nie zezwala się na wykorzystanie danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy mailowe zawartych w ramach impressum bądź podobnych obszarach do przesyłania informacji, o które nie poproszono wcześniej, przez osoby trzecie. Postępowanie sądowe przeciwko osobie wysyłającej tak zwane maile Spam z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.    

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, o której mowa na tej stronie. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają ciągle lub nie pełnie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają niezmienione w swojej postaci i ważności.