Analiza narkotykowa


Analiza narkotykowa

W tym obszarze informujemy Państwa o naszych badaniach immunoenzymatycznych do określania narkotyków, lekarstw i ich metabolitów. Prezentujemy przegląd dostępnego wyposażenia, takiego jak bufory i kalibratory.

Z tego powodu chcielibyśmy dostarczyć Państwu interesujących informacji na temat możliwych do wykrycia narkotyków i leków. Dzięki temu mogą Państwo podjąć odpowiednią decyzję, które badania immunoenzymatyczne odpowiadają Państwa potrzebom.


ELISA

Nasz zakres ELISA LUCIO®-Direct oferuje ponad 20 badań certyfikowanych znakiem CE do identyfikacji narkotyków i ich metabolitów, które mogą zostać wykorzystane praktycznie do przeanalizowania wszystkich rodzajów próbek w laboratorium. Drastyczny spadek granic wykrywalności jak również silnie spadające wskaźniki pozytywne w badanych próbkach wymagają korzystnych cenowo testów screeningowych o szczególnie wysokiej czułości i wysokim stopniu niezawodności w zakresie granic wykrywalności.

Testy ELISA LUCIO®-Direct spełniają wyżej wymienione wymagania i oferują łatwą i atrakcyjną cenowo możliwość niezawodnego przeanalizowania próbek w stosunku do kosztownych metod chromatograficznych/spektrometrycznych.

Testy LUCIO®-Drug ELISA są przeznaczone do analizy narkotykowej w prawie wszystkich możliwych próbkach takich jak np. mocz, ślina, itp. Dzięki specjalnej konfiguracji badań, przeprowadzenie analizy wymaga tylko dwóch kroków bez konieczności zastosowania wtórnych przeciwciał.

Zestawy LUCIO®-Drug ELISA będą odpowiednie dla każdej przepustowości dzięki zaoferowaniu zestawów składających się z dwóch, pięciu lub pięćdziesięciu płytek mikrotitracyjnych (każda 96 studzienek. 12x8 rzędów w obramowaniu).  


EIA

Seria naszych testów immunoenzymatycznych (EIA) obejmuje 32 certyfikowane znakiem CE testy do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w moczu lub w ślinie.

Specjalnie do wykrywania różnych parametrów narkotykowych w ślinie oferujemy zestawy LUCIO®-EIA Oral Fluid.

Nasz asortyment do analizy narkotykowej próbek moczu obejmuje odczynniki oraz kalibratory do wykrywania 17 różnych analitów. Odpowiadając na zapotrzebowania laboratoriów sądowych i toksykologicznych, oferujemy kalibratory w czterech różnych stopniach koncentracji (low, cut-off, intermediate oraz high) jak również dodatkowe kontrole. Z tego powodu niektóre z naszych kalibratorów i kontroli są dostępne jako mulikalibratory.

Testy LUCIO®-EIA są homogenicznymi testami immunoenzymatycznymi gotowymi do użytku, płynnymi odczynnikami. Badanie bazuje na reakcji konkurencyjnej między narkotykiem w próbce oraz jednym z narkotyków oznaczonych enzymem dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6PDH) o stałą liczbę miejsc wiązania specyficznego przeciwciała. W sytuacji braku wolnego narkotyku w próbce oznaczona G6PDH jest wiązana przez specyficzne przeciwciało i aktywność enzymu jest hamowana. Za pomocą tej cechy otrzymuje się relację między koncentracją narkotyku w moczui aktywnością enzymu. Aktywność G6PDH jest określana fotometrycznie przy długości fali 340 nm przez przemianę z NAD+ w NADH.

Zestawy testowe LUCIO®-Drogen EIA znajdują zastosowanie w powszechnie stosowanych automatach laboratoryjnych. Chętnie wesprzemy Państwa w planowaniu automatyzacji, podczas technicznego wdrażania jak również przy ocenianiu i przygotowywaniu protokołów analizy dla naszych testów EIA.  

Firma nal von minden GmbH oferuje Państwu protokoły aplikacyjne do następujących analizatorów laboratoryjnych: Aeroset, Beckmann Synchron CX, Cobas, Dade Behring Dimension Xpand, Eurolyser, Hitachi, Olympus, Merck, Monarch.

Odczynniki są gotowe do użycia. Żadne dalsze przygotowanie nie jest konieczne. Wszystkie odczynniki testowe muszą być po użyciu ponownie zamknięte i przechowywane w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.