Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw data en privacy serieus.

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers automatisch het IP-adres van uw Internet Service Provider (ISP) op, evenals vanaf welke website u ons bezoekt, de webpagina's die u bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Deze informatie is noodzakelijk voor de technische overdracht van de website en een betrouwbare werking van de server. Er vindt geen persoonlijke evaluatie van deze data plaats.

Indien u ons gegevens verstuurd via een contactformulier, worden deze gegevens bewaard op onze servers wanneer backups plaatsvinden. Wij gebruiken uw gegevens exclusief voor de verwerking van uw verzoek. Uw gegevens worden behandeld als zijnde strikt vertrouwelijk. Deze zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Verantwoordelijke partij:

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Straße 12

47445 Moers

Deutschland

Tel.: +49 2841 99820-0

E-Mail: info@nal-vonminden.de

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens gaan over u als persoon. Deze omvatten o.a. uw naam, adres en uw e-mailadres. U hoeft geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres nodig, evenals andere informatie, om u de juiste dienstverlening te kunnen leveren.

Dit geldt ook wanneer u informatiemateriaal wilt ontvangen, of als wij een verzoek van u inwilligen. In deze gevallen geven wij dit altijd aan. Wij bewaren alleen gegevens die u automatisch of vrijwillig aan ons heeft prijsgegeven.

Indien u één van onze diensten gebruikt, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij kunnen u om nadere informatie vragen, waarvan de overdracht strikt vrijwillig is. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit zodat wij van dienst kunnen zijn of om onze commerciële doeleinden te bereiken.

 

Automatische gegevensopslag

Serverlogbestanden

De aanbieder van de site verzamelt en bewaart automatisch gegevens in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden gestuurd. Deze omvatten:

 • datum en tijd van de aanvraag;
 • naam van het opgevraagde bestand;
 • pagina waarvan het bestand is opgevraagd;
 • toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.);
 • gebruikte webbrowser en besturingssysteem;
 • volledig IP-adres van de computer waarvan de aanvraag binnenkomt;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met Artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG, op basis van ons rechtmatig belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Voor technische veiligheidsdoeleinden, en in het bijzonder ter bescherming tegen hacking-pogingen van onze website, zullen wij deze gegevens voor een korte tijd bewaren. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar een individu. Na maximaal zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres in te korten tot het domeinniveau, zodat ze niet langer met een individuele gebruiker kunnen worden geassocieerd. Deze geanonimiseerde gegevens worden ook voor statistische doeleinden verwerkt. Deze gegevens worden niet vergeleken met andere datasets of zelfs maar gedeeltelijk doorgegeven aan derden. Alleen onze serverstatistieken, die wij om de twee jaar in ons verslag over de werkzaamheden publiceren, geven het aantal bekeken pagina’s weer.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die van een internetserver naar uw browser worden overgebracht en op uw harde schijf worden opgeslagen. Alleen het internetprotocoladres wordt opgeslagen, geen persoonlijke gegevens. Met de informatie die in de cookies wordt opgeslagen, kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen, waardoor het gebruik ervan voor u gemakkelijker wordt. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is een grondslag voor het verwerken van gegevens in overeenstemming met Artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG.

Uiteraard kunt u onze websites ook zonder cookies bezoeken. Indien u niet wil dat uw computer bij uw eerstvolgende bezoek wordt herkent, kunt u het gebruik van cookies ook afwijzen door uw browserinstellingen te wijzigen naar "Accepteer geen cookies". Raadpleeg de gebruiksinstructies van uw browser om uit te vinden hoe dit werkt. Echter, als u geen cookies accepteert, blijven sommige onderdelen van onze website voor u niet bereikbaar.

 

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google". Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van uw bezoek aan onze website mogelijk maakt.

De informatie afkomstig uit deze cookies, zoals de tijd, plaats en regelmaat van uw bezoek en uw IP-adres, worden naar Google in the VS gestuurd en op die locatie opgeslagen.

Op onze website gebruiken wij Google Anaytics met het achtervoegsel "_gat._anonymizeIP". In dit geval kort Google uw IP-adres al bij voorbaat af en anonimiseert dit dus voor bezoekers uit lidstaten van de Europese Unie, of andere ondertekenaars van het EEA-verdrag.

Google gebruikt deze informatie om uw bezoek aan onze website te evalueren, rapporten voor ons op te stellen over de websiteactiviteit en om andere diensten die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet te verlenen. Google zal, indien dit gepast is, deze informatie vrijgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer deze derde partij data verwerkt in opdracht van Google.

Google zal uit zichzelf nooit uw IP-adres verbinden aan andere data van Google. U kunt de installatie van cookies beperken met de daarvoor bestemde browserinstelling; wij willen echter wel duidelijk maken dat u in dat geval geen toegang hebt tot de volledige functionaliteit van onze website.

Daarnaast geeft Google de mogelijkheid om een deactivatie-add-on voor de meeste browsers te installeren, welke u meer controle geeft over welke gegevens Google van de websites die u bezoekt zal verzamelen. De add-on vertelt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen informatie van uw websitebezoek naar Google Analytics mag worden verzonden. De deactivatie-add-on van Google Analytics voor browsers beperkt echter niet de informatiestroom naar ons toe, of andere webanalysediensten die mogelijk door ons worden gebruikt. Klik op de volgende link voor meer informatie over de browser-add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Indien u onze website met een mobiel apparaat (smartphone of tablet) gebruikt, moet u op deze link klikken om het tracken van Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is tevens een alternatief voor eerdergenoemde browser-add-on. Door op deze link te klikken wordt een opt-out cookie in uw browser opgeslagen welke alleen geldig is voor die specifieke browser en dit specifieke domein. Wanneer u in die browser cookies verwijdert, wordt de opt-out cookie ook verwijderd, waardoor u opnieuw op de link moet klikken.

Indien u heeft toegestemd met het feit dat uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account wordt verbonden en dat die informatie vervolgens kan worden gebruikt voor het personaliseren van uw date, zal Google uw data gebruiken in combinatie met data van Google Analytics om doelgroeplijsten te maken voor marketingdoeleinden op alle apparaten. Hiervoor verzamelt Google Analytics eerst uw door Google geverifieerde ID op onze website, welke vervolgens verbonden wordt met uw Google-account (en dus uw persoonsgegevens). Google Analytics zal dan tijdelijk uw ID koppelen aan uw Google Analytics-data voor het optimaliseren van doelgroepen.

Indien u hier niet mee instemt, kunt u dit proces blokkeren door de instellingen te wijzigen, welke u kunt vinden onder "Mijn Account" bij Google.

 

LinkedIn Insight Tag

Binnen ons online aanbod gebruiken we de marketingfuncties (de zogenaamde "LinkedIn Insight Tag") van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer u een van onze pagina's opent die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met LinkedIn-servers. LinkedIn krijgt een melding dat u onze webpagina's hebt bezocht met uw IP-adres. Met name de LinkedIn Insight-tag stelt ons in staat om het succes van onze campagnes op LinkedIn te analyseren of om doelgroepen te bepalen op basis van gebruikersinteractie met ons online aanbod. Als u bent geregistreerd bij LinkedIn, is het mogelijk dat LinkedIn uw interactie met onze online services koppelt aan uw gebruikersaccount. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Klantaccount

Voor iedere klant die zich aanmeldt, zetten wij een met wachtwoord beveiligde directe link op die toegang verschaft tot zijn of haar gebruikersdata (klantaccount) die bij ons opgeslagen is. Hier kunt u de gegevens inzake uitgevoerde en openstaande orders, alsmede orders die recent zijn verzonden, bekijken en adresgegevens, bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. U dient persoonlijke toegangsdata als vertrouwelijk te beschouwen en deze niet toegankelijk te maken voor derden zonder toestemming. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij voor dat misbruik verantwoordelijk zijn.
Met de "Herinner mij"-functie willen wij uw bezoek aan onze website zo prettig mogelijk maken. Deze functie betekent dat u onze diensten kunt gebruiken zonder u steeds opnieuw te hoeven aanmelden. Om veiligheidsredenen dient u echter uw wachtwoord opnieuw in te voeren wanneer u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wijzigt, of indien u een order wenst te plaatsen. Wij raden u aan deze toepassing niet te gebruiken indien meerdere gebruikers toegang hebben tot de computer. Wij wijzen u er op dat de "Herinner mij"-functie niet beschikbaar is indien u een instelling gebruikt die na iedere browsersessie opgeslagen cookies automatisch verwijdert.

 

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps om kaarten te tonen en een routebeschrijving te geven.

Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door gebruik te maken van Google Maps op deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens (zowel automatisch verzameld als door u ingevoerd) door Google, haar vertegenwoordigers of derden.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier.

U kunt de privacyverklaring van Google Maps hier bekijken.

 

Beveiliging

Wij hebben technische en administratieve voorzorgsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers evenals partijen die onze dienstverlening verzorgen zijn verplicht om de geldende databeschermingswetgeving in acht te nemen.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden ze vooraf aan de overdracht versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens niet misbruikt kunnen worden door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze gegevensbeschermingsverklaringen worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u de meest recente versie beschikbaar heeft.

 

Rechten van de betrokkenen

U heeft te allen tijde het recht op informatie, rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het indienen van een klacht overeenkomstig de vereisten van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Neem in dat geval contact met ons op.

 

Recht op informatie:

U kunt van ons informatie verlangen over de vraag of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

 

Recht op rectificatie:

Indien wij uw gegevens verwerken en deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde verlangen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

 

Recht op gegevenswissing:

U kunt eisen dat wij uw gegevens wissen als wij ze onrechtmatig verwerken of als de verwerking ervan uw rechtmatige beschermingsbelangen onevenredig verstoort. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn om de onmiddellijke gegevenswissing te verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk voorgeschreven bewaarplicht.

Ongeacht de uitoefening van uw recht om gegevens te wissen, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, voor zover er geen relevante contractuele of wettelijke bewaarplicht is die dit verhindert.

 

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens eisen indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist (voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren);
 • de gegevensverwerking onwettig is, maar u weigert de gegevens te wissen en vereist in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u de gegevens nog wel nodig heeft voor het vaststellen of verdedigen van juridische claims; of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking.

 

Recht op overdraagbaarheid:

U kunt eisen dat wij de door u verstrekte gegevens aan u ter beschikking stellen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en dat u deze gegevens zonder tussenkomst van ons kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke partij, mits

 • wij deze gegevens verwerken op basis van een door u verleende herroepelijke toestemming of om een overeenkomst tussen ons na te komen; en
 • de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Waar dat technisch mogelijk is, kunt u eisen dat wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke overdragen.

 

Recht van bezwaar:

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een grondslag voor het verwerken van gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de gegevensverwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U kunt te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Recht om een klacht in te dienen:

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens in strijd met de Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verwerken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij eventuele vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk heeft u ook het recht om contact op te nemen met de voor uw regio verantwoordelijke toezichthoudende instantie en de Autoriteit Persoonsgegevens voor het toezicht op de gegevensbescherming.

Als u een van de bovengenoemde rechten ten opzichte van ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

 

Amendementen van deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om onze privacyverklaring te wijzigen indien dit door de komst van nieuwe technologie noodzakelijk is. Zorg ervoor dat u de meest recente versie beschikbaar heeft. Alle belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op onze website worden geopenbaard.

 

Inzake gegevensbescherming kunnen alle rechthebbende partijen en bezoekers aan onze website contact opnemen met:

 

Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

 

Mocht onze functionaris voor gegevensbescherming uw bezorgdheid niet tot uw tevredenheid kunnen behandelen, dan hebt u het recht om in beroep te gaan bij de regelgevende instantie die in uw lidstaat verantwoordelijk is.