EIA

Homogeenistä LUCIO® - entsyymi-immunomääritystä (EIA) käytetään huumeiden ja niiden metaboliittien havaitsemiseen virtsasta tai syljestä. Valikoimassamme on 32 erilaista CE-sertifioitua vaihtoehtoa. LUCIO® Drug EIA Sylki Huumeaineiden havaitsemiseen syljestä tarjoamme LUCIO ®-Oral Fluid Drug EIA pakkauksia. Valittavana 15 yleisintä huumeparametria. LUCIO® Drug EIA Virtsa Virtsasta tehtävään huumeanalyysia varten tarjoamme reagenssivalikoimassamme kalibraattoreita ja kontrolleja jopa 17 eri analyytin havaitsemiseen. Oikeuslääketieteeseen/toksikologiaan erikoistuneiden laboratorioiden vaatimusten mukaisesti, tarjoamme kalibraattoreita neljässä eri pitoisuudessa (matala, raja-arvo, keskitasoinen ja korkea) sekä kaksi lisäkontrollia. Lisäksi jotkut kalibraattoreistamme ja kontrolleistamme ovat myös saatavilla multi-kalibraattoreina. EIA Periaate: LUCIO® EIA:t ovat homogeenisia entsyymi-immunomäärityksiä, jotka koostuvat käyttövalmiista nestemäisistä reagensseista. Määritys perustuu reaktioon, jossa testattava huumausaine kilpailee glukoosi-6-fosfaattidehydrogeenientsyymin (G6PDH) kanssa spesifisten vasta-aineiden sitoutumiskohdista, joita on tietty määrä. Mikäli huumausainetta ei ole näytteessä, G6PDH sitoutuu spesifisiin vasta-aineisiin, jolloin entsyymin toiminta estyy. Tämä ominaisuus luo suhteen huumausaineen pitoisuuden ja entsyymin aktiivisuuden välille. G6PDH aktiivisuus havaitaan muuntamalla NAD+ NADH:ksi spektrofotometrisesti 340 nm:lla.

There are no products matching the selection.

Tätä kategoriaa ollaan parhaillaan päivittämässä.
Ole hyvä, ja vieraile sivulla myöhemmin uudelleen.