Moč

Ledviny čistí lidské tělo přefiltrováním nečistot z krve, které jsou pak z těla vyloučeny močí. Tyto cizí částice zahrnují produkty rozpadu alkoholu a drog, čímž umožní prokázání zneužití těchto látek analýzou moči. Každá látka má jiný poločas rozpadu a také odhalení přítomnosti látek v moči se z časového hlediska liší. Časový rámec pro detekci drogy se liší v závislosti na typu látky, která byla zneužita a také na jejím množství.

položek: 2

Tabulka  Seznam 

položek: 2

Tabulka  Seznam