Hair

Vlasy jsou vhodným vzorkem pro testování zneužití drog. Nezávisle na způsobu užití drogy (orálně, nasálně, nitrožilně, či inhalací) je látka uložena ve struktuře vlasu po velmi dlouhou dobu. Zkoumaný materiál: V podstatě je pro testování přitomnosti drogy vhodné jakékoli ochlupení na těle (vlasy, či ochlupení na hrudi, ramenou, pubické ochlupení, atd.). Obvykle bývá však k těmto účelům odebrán pramen vlasů o tloušťce tužky, pokud možno co nejblíže u pokožky hlavy. Individuální, volné prameny vlasů nejsou k analýze vhodné. Kontaminace a manipulace se vzorky vlasů: Vzhledem k tomu, že jsou vlasy vystavovány různým vlivům z okolí, vlastnosti vzorků mohou být ovlivněny různými faktory. Pokud například přijde osoba, která drogy nekonzumuje, do kontaktu s uživateli drog, může mít kontaminovaný vzorek vlasů kouřem z marihuany či kokainovým práškem. Aby nedošlo ke špatné interpretaci falešně-pozitivního výsledku laboratorní analýzy, která je způsobena vnějšími vlivy okolí, je třeba vzorek vlasů před testováním jednou či vícekrát omýt. V případě pochybností může být pozitivní laboratorní výsledek ověřen a také může být ověřeno, pokud poslední tekutina použitá k umytí vzorku obsahovala zjišťovanou látku. Drogová analýza z vlasů Analýza z vlasů nabízí mnohem delší časový rámec pro odhalení konzumace drog a léčiv než analýza z moči či krve. Konzumované látky, stejně jako jejich metabolity, se ukládají v koříncích vlasů a zůstávají ve vlasové struktuře po dlouhou dobu. Přesný časový rámec pro detekci drogy závisí na délce vlasu. Například při průměrné rychlosti růstu vlasu 1 cm za měsíc, může být analyzována konzumace drog za celá rok, pokud je k dispozici vzorek vlasů dlouhý 12 cm.

položek: 7

Tabulka  Seznam 

položek: 7

Tabulka  Seznam