EIA

S naší LUCIO® Drug EIA homogenní enzymovou imunoanalýzou (EIA) nabízíme 32 CE certifikovaných pro detekci drog a jejich metabolitů v moči a slinách. LUCIO® - Drug EIA - sliny K detekci různých drog ve slinách Vám nabízíme LUCIO®-EIA Oral Fluid Kits. LUCIO® - Drug EIA - moč K detekci drog v moči nabízíme širkou škálu reagencií, kalibrátorů a kontrol k detekci 17 různých analytů. Dle požadavků forenzní/toxikologické laboratoře nabízíme kalibrátory ve 4 koncentracích (nízká, cut-off, střední, vysoká) a dva další ovládací prvky. Některé z našich kalibrátorů jsou navíc dostupné jako multikalibrátory. EIA princip LUCIO® EIA jsou homogenní imunoenzymatické testy, tekuté reagencie připraveny k použití. Test je založen na konkurenční reakci mezi drogou ve vzorku a enzymem glukóza-6-fosfát dehydrogenáza (G6PDH) značeného drogou na pevný počet vazebných míst na specifické protilátky. V nepřítomnosti volné drogy ve vzorku označeném enzymem G6PDH je navázán specifickou protilátkou a aktivita enzymu je inhibivována. Tato vlastnost umožňuje získat vztah mezi koncentrací drogy v moči a aktivity enzymu. Automatizace LUCIO® Drug EIA soupravy jsou vhodné k použití ve všech běžných laboratorních zařízeních. Rádi Vám pomůžeme při plánování automatomatizace, s technickým nastevením stejně jako ověřováním a vyvářením analytických protokolů pro naše EIA testy.

There are no products matching the selection.

Tato kategorie momentálně prochází aktualizací.
Navštivte prosím tuto stránku znovu později.