Psychiatrie a psychoterapie

Pojem psychiatrie pochází z řeckého slova pro léčení duše. Psychiatrie jako lékařská věda se zabývá prevencí, diagnózou a léčbou duševních nemocí. Psychoterapie se na druhé straně zabývá verbální a neverbální léčbou takových nemocí. Může být dále rozdělena na behaviorální terapii a hlubinnou psychologii. Během behaviorální terapie jsou pacientovi poskytovány návrhy, jak zacházet s příčinami problému. Pomocí hlubinné psychologie, známé také jako psychoanalýza, jsou řešeny složité konflikty a situace z dětství. Využitím pacientovy minulosti mohou být určeny příčiny onemocnění, aby byla umožněna následná léčba. Nabízíme níže uvedené rychlé testy v oblasti psychiatrie a psychoterapie.

položek: 1

Tabulka  Seznam 

položek: 1

Tabulka  Seznam