Podniková filozofie

S našimi bohatými zkušenostmi, které jsou dané 30 lety působením v oblasti in vitro diagnostiky, pracujeme na tom, aby se naše výkony a služby neustále zlepšovaly a soustředily se na potřeby zákazníků. Tato flexibilita je zákazníky oceňována a vede tak k vybudování dlouhodobé spolupráce.

Využíváme všech našich schopností, znalostí i zkušeností ke hledání rozhovoru s Vámi, našimi zákazníky, a přijímáme Vaše návrhy, aby se naše portfólio i procesy neustále zlepšovaly a optimalizovaly. Ve spolupráci s Vámi vypracováváme inovativní řešení, která vedou k uskutečnění Vašich cílů. Jako Váš dlouhodobý partner chceme jen to nejlepší, nechceme Vás tedy jen uspokojit, nýbrž inspirovat.

My u nal von minden nesledujeme jen ekonomické účely, ba naopak se snažíme vytvářet prostřednictvím naší činnosti také trvalé sociální hodnoty pro naše pracovníky i celou společnost. Podporujeme kreativitu i potenciál našich spolupracovníků odlišnými činnostmi, dále podporujeme samostatnost při práci a povzbuzujeme každého k tomu, aby aktivně vytvářel budoucnost naší organizace.

Nad to poskytujeme finanční podporu a angažujeme se v nejrůznějších projektech týkající se oblastí zdravotnictví, sociálních aktivit, sportovních i mládežnických činností.