Impressum

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Str. 12
47445 Moers
Německo

Tel.: +49 2841 99820-0
Fax: +49 2841 99820-1
E-Mail: info@nal-vonminden.de

Výkonný ředitel:

Lukas Eder

Rejstříkový soud

Obvodní soud Kleve
Registrační číslo: HRB 5679

Daňové identifikační číslo dle § 27 zákona o dani z obratu.

DE 189016086

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor v žádném případě neručí za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Odpovědnost autora za hmotné či nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím uvedených informací, popř. použitím chybných nebo neúplných informací, je vyloučena, pakliže na straně autora není žádné prokazatelné, úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. 

Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změny, doplňování či vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštních oznámení nebo dočasné či definitivní zastavení zveřejňování.

2. Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů ("hyperlink"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by nesl autor odpovědnost výhradně v tom případě, kdyby věděl o obsahu stránek a bylo by technicky možné a proveditelné užívání v případě protiprávního obsahu zamezit. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době zveřejnění odkazu na jeho stránce nebyl na odkazované stránce rozpoznatelný žádný ilegální obsah.

Na aktuální a budoucí ztvárnění, obsah nebo původ odkazovaných stránek nemá autor v žádném případě vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly po vložení odkazu změněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, stejně tak jako pro záznamy cizích osob v autorem zřízených knihách návštěv, diskusních fórech, soupisech odkazů, mailingových seznamech a ve všech ostatních formách databází, do nichž je možné cokoliv externě připisovat.

Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a obzvláště za škody, které vzniknou užíváním nebo neužíváním těchto poskytnutých informací, ručí sám autor příslušné stránky, na kterou je odkazováno, ne ten, kdo na příslušné uveřejnění pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3. Autorská práva a ochranné známky

Autor se snažil ve všech publikacích respektovat autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, které sám vytvořil nebo využít grafiky, zvukové dokumenty video sekvence a texty, které nepodléhají licenci.

Veškeré, příp. třetími osobami chráněné, značky a ochranné známky zmíněné v rámci internetové nabídky podléhají bez omezení ustanovením příslušných označení a vlastnickým právům uvedených vlastníků. Na základě pouhého jmenování nelze činint závěr, že značky nejsou chráněny právy třetích stran!

4. Ochrana dat

Pokud se naskytne příležitost zadat osobní nebo firemní data (e-mailové adresy, jména, adresy), je zadání těchto dat ze strany uživatele dobrovolné. Využívání a zaplacení všech nabízených služeb je umožněno i bez zadání těchto dat, popř. při zadání anonymních dat nebo pseudonymu, pokud to je technicky možné a splnitelné.

Používání v rámci Impressum (nebo podobných) uveřejněných kontaktních údajů jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetími osobami k zasílání informací, které nejsou výslovně vyžádány, není dovoleno. Proti zasilatelům takzvaných Spam-mailů při porušení tohoto zákazu budou podniknuty právní kroky.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za část internetové nabídky, z které je na tuto stránku odkazováno. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají platné právní úpravě, a to vůbec, ne zcela nebo už ne, zůstává platnost a obsah zbývajících částí dokumentu tímto nedotčený.