ELISA & EIA

ELISA

Nabízíme Vám přes  20 CE certifikovaných testů k analýze drog a jejich metabolitů. Prakticky všechny mohou být využity na všechny studie forenzních laboratorní vzorků příslušných druhů.

Výrazné snížení detekčních limitů, stejně tak i silný pokles kladné hodnoty u zkoumaných vzorků požadují cenově výhodné screeningové testy s výrazně vyšší senzitivitou a větší bezpečností v oblasti rozhodovací meze.

LUCIO®-Drug ELISA splňují všechny výše uvedené požadavky a nabízí jednoduché a cenově výhodné možnosti, vzorky bezpečně analyzovat před provedením vyšetření užitím chromatogfrafie/ hmotnostní spektometrie.

LUCIO®-Drug ELISA testy jsou vhodné pro analýzu drog z téměř všech různých médií, např. krev, vlasy, moč, sliny, tkáně, mekonia. Díky nastavení assay testů je provedení závislé jen na dvou krocích, bez užití sekundární protilátky.

EIA

S naší LUCIO® Drug EIA homogenní enzymovou imunoanalýzou (EIA) nabízíme 32 CE certifikovaných pro detekci drog a jejich metabolitů v moči a slinách.

LUCIO® - Drug EIA - sliny

K detekci různých drog ve slinách Vám nabízíme LUCIO®-EIA Oral Fluid Kits.

LUCIO® - Drug EIA - moč

K detekci drog v moči nabízíme širkou škálu reagencií, kalibrátorů a kontrol k detekci 17 různých analytů.  Dle požadavků forenzní/toxikologické laboratoře nabízíme kalibrátory ve 4 koncentracích (nízká, cut-off, střední, vysoká) a dva další ovládací prvky. Některé z našich kalibrátorů jsou navíc dostupné jako multikalibrátory.

EIA princip

LUCIO® EIA jsou homogenní imunoenzymatické testy, tekuté reagencie připraveny k použití. Test je založen na konkurenční reakci mezi drogou ve vzorku a enzymem glukóza-6-fosfát dehydrogenáza (G6PDH) značeného drogou na pevný počet vazebných míst na specifické protilátky. V nepřítomnosti volné drogy ve vzorku označeném enzymem G6PDH je navázán specifickou protilátkou a aktivita enzymu je inhibivována. Tato vlastnost umožňuje získat vztah mezi koncentrací drogy v moči a aktivity enzymu.

Automatizace 

LUCIO® Drug EIA soupravy jsou vhodné k použití ve všech běžných laboratorních zařízeních. Rádi Vám pomůžeme při plánování automatomatizace, s technickým nastevením stejně jako ověřováním a vyvářením  analytických protokolů pro naše EIA testy.